იდეის ნომერი: 20207
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ილია შავიშვილი
განხორციელების ვადა (დან): 2023-06-01
განხორციელების ვადა (მდე): 2023-06-07
ბიუჯეტი: 37800
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

{

ბავშვთა კვირეული

1

5400

{

ბავშვთა კვირეული

1

5400

{

ბავშვთა კვირეული

1

5400

{

ბავშვთა კვირეული

1

5400

{

ბავშვთა კვირეული

1

5400

{

ბავშვთა კვირეული

1

5400

{

ბავშვთა კვირეული

1

5400

დამატებით ფაილები

ბავშვთა კვირეული

პროექტის მიზანი:
პროექტის მიზანია ბავშვთა კვირეულის მოწყობა ბათუმის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ბავშვთა დღისადმი მიძრვნილი ღონისძიებების უმრავლესობა იმართება ქალაქის ცენტრალურ ლოკაციებზე, ყველა მშობელს სხვადასხვა ადმინისტრაციული ერთეულიდან არ აქვს საშუალება და დრო ბავშვების ღონისძიებებზე დასასწრებად, აქედან გამომდინარე კვირეულის ფარგლებში მოეწყობა მობილური გასართობი ღონისძიებები ადმინისტრაციულ ერთეულებში მისვლით, რომლის ფარგლებშიც იგეგმება შემდეგი ღონისძიებები: მუსიკალური კონცერტი გასართაობი შოუ პროგრამა ჯამბაზებით და მულტფილმის გმირებით სახეზე მოხატვა ფერადი საჩუქრები ბავშვებისთვის.
მოსალოდნელი შედეგი:
კვირეულის ფარგლებში რაც შეიძლება მეტი ბავშვის გახარება და გართობა.
განმარტება:
იდეის განხილვის პროცესში დადგინდა, რომ მსგავსი პროექტი უკვე ხორციელდება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის მიერ. აქედან გამომდინარე, „მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის შედგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 03.08.2021 წლის N18 დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის "გ.ზ" ქვეპუნქტის გათვალისწინებით, იდეა ვერ აკმაყოფილებს ამ წესით განსაზღვრულ აუცილებელ მოთხოვნას - „იდეა არ უნდა იყოს დაფინანსებული წინა წლებში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, არ უნდა იყოს სხვა პროექტის ანალოგიური ვერსია, ასევე არ უნდა არღვევდეს საავტორო უფლებებს“. შესაბამისად, მოცემული იდეა არ იქნა შერჩეული საჯარო ხმის მიცემის ეტაპზე მონაწილეობისათვის

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო